Eset-16-10
•        
  • • •

Projekt

ESET Campus

Lokalita

Spolupráca:

Arup

ESET plánuje v areáli bývalej Vojenskej nemocnice vybudovať živé miesto, ktoré zmení lokalitu bratislavskej Patrónky na epicentrum inovácií a kreativity. Okrem nového sídla a globálneho vedecko-výskumného centra spoločnosti ESET vznikne na ploche 55 000 m2 kvalitné a inšpiratívne prostredie pre technologické firmy a startupy a prepojí ich s technicky zameranými vysokými školami.

Popri zázemí pre inovácie a výskum kampus poskytne širokú škálu ďalších užitočných služieb a prevádzok, kvalitné verejné priestory a tiež rezidenčnú funkciu. Dôležitou súčasťou kampusu bude športová infraštruktúra a auditórium.

ESET CAMPUS bude stavať na funkčnosti, udržateľnosti a ekológii. Výrazne chce podporiť využívanie verejnej dopravy a vytvoriť maximálny komfort pohybu pre peších. Projekt bude prepojený s obľúbenou prírodnou lokalitou Železnej studničky, s možnosťou využívať viaceré zdieľané služby širokou verejnosťou.

Architekti
ESET CAMPUS navrhuje svetovo uznávané architektonické štúdio BIG-Bjarke Ingels Group. Architektúra od medzinárodného zoskupenia BIG vychádza z dôkladnej analýzy toho, ako sa súčasný život neustále mení a vyvíja. Vo svojej tvorbe sa architekti ateliéru snažia o produktívny prienik medzi utópiou a pragmatizmom, čím získavajú slobodu meniť povrch našej planéty tak, aby lepšie zohľadňoval potreby súčasných foriem života. V neposlednom rade sa zaoberajú aj vplyvom multikultúrnej výmeny, globálnych ekonomických vzťahov a komunikačných technológií, ktoré si vyžadujú úplne nové prístupy k architektúre a urbanizmu.

zdroj textu: esetcampus.com

ESET_SD-VISUAL_COURTYARD
ESET_SD-VISUAL_PARK
ESET_SD-VISUAL_WINTER
ESET_SD-VISUAL_STREET
Back to top Arrow