2020-10-Pantograph-Martin-Front_01-scaled-1
•        
  • • •

Projekt

Nemocnica budúcnosti Martin

Lokalita

Martin

HPP

157 337 sqm

Projekt novej univerzitnej nemocnice v Martine má za cieľ priniesť na Slovensko excelentné klinické pracovisko zamerané implementáciu nových štandardov v zdravotnej starostlivosti, vo vzdelávaní a vo výskumno-vývojových aktivitách. Jedinečný dizajn, zameraný primárne na pacienta, bol vybraný nezávislou porotou v medzinárodnej súťaži v roku 2017. Cieľom súťaže bolo nahradiť dávno presluhujúci areál pôvodnej nemocnice. Dnešný návrh je dielom nielen spolupráce Pantographu s Jesseniovou lekárskou fakultou, ale výsledkom medzinárodnej kooperácie špecialistov zo Slovenska, Holandska, Českej republiky, Rakúska a tímu lekárov a zamestnancov martinskej nemocnice.

Nemocnica budúcnosti Martin je mimoriadne komplexný a zároveň prehľadný súbor zdravotníckych, výukových a technických priestorov. Na siedmych podlažiach sa nachádza vyše 50 rôznych pracovísk s 350 ambulanciami a 660 lôžkami, ktoré obsluhuje vyše 2200 zamestnancov. Na najnižších podlažiach sa nachádzajú urgentné, ambulantné a diagnostické oddelenia. V strede objektu sa nachádzajú operačné sály a k nim prislúchajúce intenzívne oddelenia. Na najvyšších podlažiach sú umiestnené lôžkové oddelenia s výhradne jednolôžkovými izbami so samostatnými kúpeľňami a priestorom pre rodinu pacienta.

Lokalita
Pozemok sa nachádza na území jednej z významových priečnych osí mesta Martin so silným kultúrnym a historickým kontextom. Vybraná poloha pre novú nemocnicu rozširuje a dopĺňa štruktúru územia „Martinskej Akropoly“ významných stavieb ako sú Slovenské národne Múzeum od M.M. Harminca, Štefánikov Inštitút od D. Jurkoviča, nová budova Matice slovenskej od D.Kuzmu, A. Cimmermanna. V tesnej blízkosti sa nachádza Jesseniova lekárska fakulta UK a gymnázium V.P.Tótha od architekta B. Fuchsa.

Nemocnica sa tomto mieste stane dostupnejšou celú svoju spádovú oblasť, teda asi milión sedemstotisíc pacientov. V okolí sa počíta s vybudovaním siete peších a cyklistických trás, napojením na sieť mestskej a regionálnej dopravy. V budúcnosti by mal byť prístup ešte rýchlejší vďaka plánovanej výstavbe východného mestského okruhu.

Jedinečné vybavenie
Nemocnica budúcnosti Martin bude obsahovať množstvo unikátnych pracovísk a moderného vybavenia. Súčasťou rádiológie bude pracovisko so sedem teslovým zariadením na zobrazovanie magnetickou rezonanciou. Zariadenie, ktoré bude jediné v Čechách a na Slovensku, bude slúžiť na výskumné aj klinické účely. Školiace stredisko bude obsahovať dve prednáškové sály s kapacitou dokopy 280 osôb. Každá z týchto sál a rovnako všetky zasadacie miestnosti a kancelárie budú na nemocničnú sieť, čo umožní živé prenosy z operačných sál.

Simulačné centrum má už dnes v Martine mimoriadne veľký úspech. V nových priestoroch umožní študentom a lekárom simulovať reálne situácie v presných kópiách operačnej sály, pacientskej izby alebo jednotky intenzívnej starostlivosti.

Na Slovensku dlho zanedbávaná starostlivosť o psychiatrických pacientov získa samostatné oddelenie pre 40 pacientov s prístupom do exteriéru.

Patient-first
Každý aspekt novej nemocnice je navrhovaný s primárnym zreteľom na pacienta. Kompaktný návrh nemocnice umožnuje jednoduchú orientáciu, krátke vzdialenosti, čím uľahčuje pohyb pacientov, ale aj prácu personálu.

2020-10-Pantograph-Martin-Perspective_03-zrkadlo-scaled-1
2020-10-Pantograph-Martin-Interier_izba_final-scaled-1
2020-10-Pantograph-Martin-Interier_foyer_final-scaled-1
nbm-color-podorysy
Back to top Arrow