V05-v03-min
•        
  • • •

Projekt

Nový Istropolis

Lokalita

Autor projektu

Spolupráca:

Ambiciózny zámer Nového Istropolisu z dielne holandského ateliéru KCAP a CITYFÖSTER má za cieľ regenerovať a vytvoriť koherentné prostredie Trnavského mýta. Urbanistická koncepcia pozostáva z piatich stavebných objektov. Okrem komerčných administratívnych priestorov a minoritnej funkcie bývania regeneruje kultúrno-spoločenský rozmer námestia na Trnavskom mýte funkcie národného kongresového a kultúrneho centra – multifunkčnej haly, ktorá je priestorovou dominantou, na ktorého programe a samotnom multifunkčnom priestore haly participuje londýnske štúdio CHARCOALBLUE. Súčasťou haly je pridružená funkcia hotela stvárneného vo vertikále objektu.

Okrem objektov je neodmysliteľnou súčasťou zámeru komplexná prestavba verených priestorov. Zjednotenie a permeabilita, ktoré sú hlavnými motívmi priestorovej koncepcie ponúka okrem kvantity tiež najrôznejšie kvality v podobe námestí, ulíc a vnútroblokov rôzneho program. Súčasťou všetkých objektov sú uvažované aktívne partre s obchodmi a službami napomáhajúcimi pretvoriť z dopravného uzla Trnavské mýto, destináciu širšieho centra hlavného mesta Bratislava.

V01-v04_green-roof-min
V14-v03-min
V08-v03-min
V06-v03-min
V13-v03-min
V15-v03-min
V11-v03-min
V07-v03-min
V03-v03_crop-min
V02-v03_crop-min
V04-v03-min
Back to top Arrow