03-min_vysledok
•        
  • • •

Projekt

Southbank

Lokalita

Autori projektu

Studio Egret West, Snøhetta, Gro

Návrh projektu Southbank vyšiel z medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže. Pri výbere víťaza odborná porota ocenila predovšetkým nosný koncept návrhu, komplexnosť spracovania, kvalitu urbanizmu a architektúry. Dôležitým aspektom bola tiež práca s verejným priestorom, s dôrazom na zeleň a prírodný kontext na brehu Dunaja, v ktorom sa projekt nachádza. Všetky uvedené kritériá najlepšie splnili architekti renomovaných ateliérov Snøhetta a Studio Egret West v spolupráci s lokálnym partnerom gro architekti.

Vďaka terénnym úpravám víťazného architektonického návrhu sa podarí väčšiu časť prítomného biotopu mäkkého lužného lesa zachovať. Biotop bude naďalej zmierňovať negatívne dopady klimatických zmien, zachovávať biodiverzitu či tvoriť vhodné podmienky pre vznik habitatov rôznych skupín živočíchov, vtákov a hmyzu.

Podoba projektu priamo nadväzuje na prírodný charakter okolia, na zeleň, topografiu, hrádzu či rieku Dunaj. Riešenie verejných priestorov projektu Southbank je založené na vytvorení série priehlbní, tzv. „Bowls“ - plôch, kde bude zachovaná pôvodná úroveň terénu s pôvodnou vzrastlou zeleňou.

Bowls, každý s vlastnou identitou a funkciou, sú vzájomne prepojené promenádou a spolu s partermi budov tvoria veľkorysý priestor pre aktívny život a oddych. Verejné priestranstvá prechádzajúce pomedzi budovy umožňujú vysokú priechodnosť územia a zachovanie jeho zeleného charakteru.

zdroj textu: southbank.sk

05-min_vysledok
04-min_vysledok
08-min_vysledok
Back to top Arrow